Home / โรคในเด็ก / โรคถ่ายทอดทางพันธุกรรม / ความหมาย ของ พันธุกรรม (heredity)
ความหมาย ของ พันธุกรรม (heredity)
ความหมาย ของ พันธุกรรมธุ์

ความหมาย ของ พันธุกรรม (heredity)

พันธุกรรม (heredity) คือ  สิ่งที่ได้รับถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ และสิ่งที่ถ่ายทอดส่งต่อ  จากรุ่นหนึ่ง ไปยังอีกรุ่นหนึ่ง พันธุกรรมจะถูกควบคุมโดยหน่วยควบคุมลักษณะที่เรียกว่ายีนยีนจะมีอยู่เป็นจำนวนมาก ในเซลล์ทุกเซลล์และจัดเรียงตัวเป็นแถวเป็นกลุ่มจับตัวเป็นเส้นยาว เรียกว่า โครโมโซมลักษณะที่แสดงออก และถูกถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อไป แบ่งเป็นประเภทคือ ลักษณะทางคุณภาพ และลักษณะทางปริมาณลักษณะทางคุณภาพเป็นลักษณะที่ควบคุมโดย ยีนน้อยคู่ เช่น ลักษณะสีของขนลักษณะมีเขาหรือไม่มีเขา   และลักษณะผิดปกติที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมลักษณะทางปริมาณ   เป็นลักษณะที่ควบคุมโดยยีนหลายคู่ ส่วนใหญ่เป็นลักษณะที่สำคัญ ทางเศรษฐกิจ เช่น ส่วนประกอบในน้ำนม ลักษณะปรากฏถูกกำหนดโดย อิทธิพลร่วมระหว่างพันธุกรรมและสภาพแวดล้อม

มุม Shopping

 • G207 เดรสเด็กญี่ปุ่นสีชมพูอ่อนกระโปรงจีบหน้าทรงทวิส ปักดอกไม้น้ำตาล
 • G209 เดรสเด็กญี่ปุ่นสีชมพูบานเย็นลายจุดขาว แต่งโบว์สีขาวงาช้างจับจีบผ่าหน้า
 • G208 เดรสเด็กญี่ปุ่นสีฟ้าอ่อนกระโปรงจีบหน้าทรงทวิส ปักดอกไม้น้ำตาล
 • G206 เดรสเด็กญี่ปุ่นสีชมพูอ่อนลายจุดขาว แต่งโบว์สีน้ำตาลจับจีบผ่าหน้า
 • G205 เดรสเด็กญี่ปุ่นสีแดงแต่งระบาย 3 ชิ้น สลับลายสก๊อต แยก 2 ชิ้น ใส่เป็นเดรสแขนกุดได้เริ่ดมาก
 • NB223 ชุดหมีขาสั้นคอกลมขาวลายริ้วเล็กกรมท่าปักหมีโจรสลัด
 • B021 ชุดบอดี้สูททักซิโด้ กางเกงสีกรมท่า แต่งโบว์หล่อ
 • NB246 ชุดหมีเด็กสีขาวลายนกน้อยชมพู ผ้านุ่มนิ่ม
 • NB245 ชุดหมีสีขาวลายนกน้อยชมพู ผ้านุ่มนิ่ม
 • NB244 ชุดหมีเด็กคลุมเท้าสีขาวลายรถ แต่งกุ๊นผ้าด้วยลายริ้ว โดดเด่น นารักมากๆผ้านุ่มนิ่ม
 • NB242 ชุดหมีเด็กขายาวสีขาวลายจุดสดใส
 • NB241 ชุดหมีเด็กขายาวลายช้างน้อยสีฟ้าผ้านุ่มนิ่ม
 • NB240 ชุดหมีเด็กขายาวเท้าปล่อย สีเหลืองอ่อนปักการ์ตูน 3ตัว ผ้านุ่มนิ่ม

Scroll To Top