Home » การตั้งครรภ์ (page 11)

การตั้งครรภ์

พัฒนาการทารกในครรภ์ 24 สัปดาห์

พัฒนาการทารกในครรภ์ 24 สัปดาห์

พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ การได้ยินเสียงของลูกน้อยเริ่มดีขึ้นเพราะลูกสามารถแยกแยะเสียงได้แล้ว สามารถลืมตาได้ ผิวหนังหนาขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงโปร่งใสมองเห็นเส้นเลือดได้อยู่ คุณ...

Read More »

พัฒนาการทารกในครรภ์ 25 สัปดาห์

พัฒนาการทารกในครรภ์ 25 สัปดาห์

พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ ลูกน้อยของคุณกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ใกล้เข้าสู่ไตรมาสที่สาม ซึ่งในขณะนี้ลูกน้อยในครรภ์มีขนาดลำต...

Read More »

พัฒนาการทารกในครรภ์26 สัปดาห์

พัฒนาการทารกในครรภ์26 สัปดาห์

พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ อวัยวะที่สำคัญของลูกน้อยในครรภ์เริ่มมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเกิดขึ้นในช่วงนี้จนถึงสัปดาห์ที่ 29 ในขณะนี้ ลูกน้อยของคุ...

Read More »

พัฒนาการทารกในครรภ์ 27 สัปดาห์

พัฒนาการทารกในครรภ์ 27 สัปดาห์

พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ ในขณะนี้ลูกน้อยในครรภ์ของคุณมีลำตัวยาวประมาณ 37 ซม. และหนักประมาณ 900 กรัม ช่วงนี้เป็นอีกช่วงที่น้ำหนักตัวลูกน้อยจะเพิ่มค่อนข้างเร็ว ลูกลืมตาได้มาก...

Read More »

พัฒนาการทารกในครรภ์ 28 สัปดาห์

พัฒนาการทารกในครรภ์ 28 สัปดาห์

พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ ขณะนี้ลูกน้อยของคุณมีลำตัวยาวประมาณ 38 ซม. และหนัก 990 กรัม อัตราการเต้นของหัวใจลูกอยู่ที่ 150 ครั้งต่อนาทีและสามารถมองไปรอบๆ รวมทั้งเปิดปิดด...

Read More »

พัฒนาการทารกในครรภ์ 29 สัปดาห์

พัฒนาการทารกในครรภ์29สัปดาห์

พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ ขณะนี้ลูกน้อยของคุณมีลำตัวยาวเกือบ 40 ซม. และมีน้ำหนักประมาณ 1 กก. ซึ่งในช่วงไตรมาสที่ 3 นี้ เด็กแต่ละคนจะมีขนาดและน้ำหนักตัวท...

Read More »

พัฒนาการทารกในครรภ์ 30 สัปดาห์

พัฒนาการทารกในครรภ์30สัปดาห์

พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ ในขณะนี้ ลูกน้อยของคุณมีขนาดลำตัวยาวประมาณ 40 ซม. และหนักประมาณ 1.1 กก. แล้ว ช่วงเวลานี้ ลูกน้อยของคุณเหมือนอยู่ในดินแดนนิทรา เพราะลูกจะใช้เวลากว่า...

Read More »

พัฒนาการทารกในครรภ์ 31 สัปดาห์

พัฒนาการทารกในครรภ์ 31 สัปดาห์

พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์  ลูกน้อยของคุณมีขนาดลำตัวยาวประมาณ 41 ซม. และเริ่มมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีน้ำหนักตัว 1.5 กก. แล้วในขณะนี้ อวัยวะต่างครบถ้วนสมูรณ์เต็ม...

Read More »

พัฒนาการทารกในครรภ์ 32 สัปดาห์

พัฒนาการทารกในครรภ์ 32 สัปดาห์

พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ ในขณะนี้ ลูกน้อยของคุณมีขนาดลำตัวยาวประมาณ 42 ซม. และหนักประมาณ 1.6 กก. ระบบการทำงานทั้งหมดของร่างกายพัฒนาโดยสมบูรณ์แล้ว ยกเว้นปอดกับทางเดินอาหารซึ...

Read More »

พัฒนาการทารกในครรภ์ 33 สัปดาห์

พัฒนาการทารกในครรภ์ 33 สัปดาห์

พัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ เมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่ 33 ระบบภูมิต้านทานโรคของลูกน้อยเริ่มแข็งแรงมากขึ้น หลังจากที่ลูกน้อยคลอดออกมาแล้วอย่างน้อย 1 เดื...

Read More »