Home / พัฒนาการเด็กแต่ละช่วงวัย (page 4)

หมวดหมู่: พัฒนาการเด็กแต่ละช่วงวัย

Feed Subscription

วิธีดูดน้ำมูก เสมหะ ด้วยลูกยางแดง

วิธีดูดน้ำมูก  เสมหะ ด้วยลูกยางแดง

วิธีดูดน้ำมูก  เสมหะ ด้วยลูกยางแดง ในเด็กเล็ก พบว่ามีน้ำมูกและเสมหะได้บ่อย บางครั้งไม่สามารถขับออกมาเองได้ คุณแม่หลายท่านไม่กล้าที่จะดูดเสมหะให้ลูก เพราะกลัวลูกเจ็บ วันนนี้ www.baby2talk.com นำเคล็ดวิธีการดูดเสมหะและน้ำมูกมาฝากค่ะ คุณแม่ไม่ต้องกลัวนะคะ ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ อุปกรณ์ ลูกยางแดงสะอาด เบอร์ 2  สำหรับเด็กเล็ก   ลูกยางแดงสะอาด  เบอร์ 4 สำหรับเด็กโต  ผ้าห่อตัวเพื่อป้องกันกรดิ้น กระดาษทิชชูหรือภาชนะ เพื่อใช้รองน้ำมูกและเสมหะที่จะบีบทิ้งจากลูกยางแดง วิธีการ    ใช้ผ้าห่อตัวเด็กให้แน่นหนาเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเอามือปัดและดิ้นไปมาเมื่อเด็กอยู่นิ่ง ๆ ผู้ดูดเสมหะจะได้ดูดเสมหะได้ด้วยความนุ่มนวล    ใช้มือข้างที่ถนัดจับลูกยางแดงและบีบลมออกให้แฟบ  เตรียม พร้อมที่จะดูด ขณะที่มืออีกข้างจับหน้าเด็กให้เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง  สอดปลายลูกยางแดงเข้าในรูจมูกทีละข้าง โดยให้สอดเข้าไปตื้น ๆ พร้อมกับปล่อยมือช้า ๆ ...

Read More »

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ

วัคซีนป้องกันตับอักเสบเอ โรคตับอักเสบเอ เป็นโรคติดต่อทางเดินอาหารที่เกิดจากเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ สามารถแพร่กระจายได้รวดเร็ว โดยทางอาหารและน้ำดื่มที่มีการปนเปื้อนเชื้อนี้ ไวรัสตับอักเสบ เอ มีความคงทนต่อความร้อนและความเย็นได้ดี อาหารและน้ำที่ไม่ได้ทำให้สุกสะอาดจริงๆ เช่น การลวก การแช่แข็ง จะไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสตับอักเสบเอได้ และประชากรส่วนใหญ่ในโลก โดยเฉพาะกลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี ลงมาจะยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ เนื่องจากการที่มีสุขอนามัยที่ดี ทำให้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อ และทำให้เกิดการระบาดได้ ดังที่ได้เห็นการระบาดในโรงเรียน ในมหาวิทยาลัยบางแห่ง ฯลฯ ที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง ที่เรียกว่า ดีซ่าน และในบางรายอาจมีผลแทรกซ้อนทำให้เกิดตับวาย และเสียชีวิตได้ (ประมาณ 3 ใน 1,000 ราย) วัคซีนป้องกันตับอักเสบเอ ที่มีใช้กันเป็นวัคซีนชนิดเชื้อไม่มีชีวิต ฉีด 2 ครั้ง ห่างกันในช่วง ...

Read More »

บัตรประชาชนเด็ก

บัตรประชาชนเด็ก

1.ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546 ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2554 มีสาระสำคัญ คือ การกำหนดอายุของบุคคลสัญชาติไทยที่จะต้องมีบัตร คือ ให้ผู้มีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์จะต้องยื่นคำขอมีบัตรภายใน 60 วัน (กรณีผู้มีอายุระหว่าง 7 ปีบริบูรณ์จนถึงก่อนครบ 15 ปีบริบูรณ์ ให้ยื่นขอมีบัตรภายใน 1 ปี นับจากวันที่ 10 กรกฎาคม 2554 หรือหากมีความจำเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะขอขยายเวลาออกไปได้) 2.บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งรับดูแลผู้ที่อายุไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์ จะต้องเป็นผู้ยื่นคำขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรให้ผู้ที่อายุไม่ถึง ...

Read More »

การนอนของเด็กแต่ละช่วงวัย

การนอนของเด็กแต่ละช่วงวัย

ความสำคัญของการนอนของเจ้าตัวเล็กนั้น มีผลต่อการเติบโตต่อร่างกาย เพราะการนอนหลับจะมีฮอร์โมนเรียกว่า โกรทฮอร์โมน (Growth Hormone) ออกมากระตุ้นให้ร่างกายเติบโต ใยประสาทจะเชื่อมโยงกับเซลล์ จึงทำให้สมองเติบโตด้วย ฉะนั้นเจ้าตัวเล็กที่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ก็จะเป็นเด็กที่อารมณ์ดี เรียนรู้ได้มากแต่การนอนหลับของเจ้าตัวเล็กตามธรรมชาตินั้น ไม่ได้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง อย่างที่เราเห็นนาฬิกาในสมอง จะกำหนดให้เจ้าตัวเล็กได้พักผ่อนตลอดเวลาของการนอนจริง ๆ ก็ต่อเมื่อได้หลับรวดเดียวประมาณเดือนที่ 6 ขึ้นไปแล้ว พ.ญ. เชิดชู อริยศรีวัฒนา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่าเด็กทารกมีการนอนหลับไม่สนิทโดยเฉพาะช่วงแรก ๆ ของชีวิต ซึ่งจะมีการเคลื่อนไหวของนัยตาอย่างรวดเร็วว่า Rapid eye movement สลับกับการหลับเงียบสนิทที่เรียกว่า Quiet sleep หรือ Non-rapid-eye-drop movement จึงทำให้บางครั้งนอนดิ้น ส่งเสียงครวญครางแต่ยังตื่นไม่เต็มที่ คุณไม่ควรเข้าไปอุ้มหรือให้กินนม เพราะจะเป็นการไปปลุกให้เด็กซึ่งกำลังหลับในช่วงหลับไม่สนิทให้ตื่นขึ้น แทนที่จะหลับต่อไปได้อีก ...

Read More »

การฝึกพูดกับลูก

การฝึกพูดกับลูก

การฝึกพูดกับลูก โดย พ.ญ. จันท์ฑิตา พฤกษานานนท์ การใช้ภาษานั้นเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นสิ่งที่เด็กใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น และเป็นการทำให้เด็กคิดโดยตนเอง เป็นหลักสำคัญในการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ ตั้งแต่เล็ก เด็กใช้การร้องโดยลักษณะต่างกันไปในการที่จะสื่อให้คุณพ่อคุณแม่ทราบถึงความต้องการพื้นฐานของเขา ได้แก่การที่เขาหิว, ฉี่เปียก, อยากให้อุ้ม, หรือง่วงนอนโยเย ซึ่งคุณก็จะทราบได้ว่าลูกต้องการอะไรในตอนนั้นหลังจากปล้ำกันอยู่สักพักหนึ่ง เมื่อเด็กโตขึ้นเขาเริ่มมีความต้องการอย่างอื่นมากขึ้น เด็กก็จะเริ่มทำเสียงเรียก อือออ หรือแอ้ะแอ้ะ เมื่อเรียกร้องความสนใจพร้อมทั้งทำหน้า หรือทำท่าบอกความต้องการของเขาให้เราพอรู้ได้ ซึ่งเมื่อเด็กโตขึ้นอีกความสามารถในการสื่อสารก็จะดีขึ้น ทำให้เขาเริ่มเปลี่ยนจากการทำเสียงธรรดามาเป็นเสียงที่เริ่มมีความหมายเป็นคำ เช่น มะมะ, หม่ำหม่ำ, จ๋าจ๊ะ ซึ่งอยู่ในช่วงอายุประมาณ 1-2 ปี เด็กเองอาจมีการออกเสียงที่เลียนเสียงภาษาพูด แต่อาจฟังไม่ได้เป็นคำที่มีความหมาย เหมือนบ่นพึมพำ (word-like jargon) ซึ่งในช่วงอายุ ~ 2 ปี ...

Read More »

การเลือกของเล่นให้ลูก … ตามวัย

การเลือกของเล่นให้ลูก … ตามวัย

การเลือกของเล่นให้เด็กเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย พ่อแม่ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเลือกของเล่นที่ยากเกินไปสำหรับเด็ก เด็กที่เริ่มหัดเล่น พบว่าของเล่นที่ยากเกินความสามารถของเด็กจะทำให้ความตื่นเต้นในของเล่นใหม่ลดลง และเด็กจะให้ความสนใจน้อยมาก นอกจากนี้ความชอบของเด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วย เด็กมักชอบของเล่นที่ใช้ถือหรือกด ซึ่งมีทั้งยากและง่าย ฉะนั้นการเลือกจึงควรเริ่มต้นจากของเล่นที่ง่ายก่อนแล้วจึงค่อยๆ เปลี่ยนเป็นยากขึ้นตามลำดับ เพื่อไม่ให้เด็กเกิดความรู้สึกขาดความมั่นใจ ดีที่สุดควรเลือกของเล่นที่ต่ำกว่าอายุเล็กน้อย สำหรับเด็กที่ขาดประสบการณ์ในการเล่น นอกจากไม่สามารถเล่นได้เท่ากับระดับอายุของเขาแล้ว เด็กยังต้องการคำแนะนำจากผู้ใหญ่อีกด้วย ตัวอย่างเช่น เด็กอายุ 8 ปี ที่มีความสามารถในการทำสิ่งต่างๆ ได้เทียบเท่าเด็กอายุ 3 ขวบ ของเล่นสำหรับเขาก็ไม่ควรสูงเกินระดับอายุ 3 ขวบ เช่นกัน ประเภทของของเล่นสำหรับเด็ก 1. ของเล่นประเภทที่เด็กชอบ ของเล่นที่ทำให้เด็กพอใจ คือ ของเล่นที่เด็กสามารถเล่นได้ด้วยตัวเอง ในกรณีที่เด็กไม่สามารถบอกได้ว่าชอบแบบไหน ผู้ใหญ่ควรจะทราบเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กชอบในชีวิตประจำวันเสียก่อน แล้วจึงค่อยดึงเอาของเล่นของเล่นรวมเข้าไปด้วย เช่น ถ้าเด็กชอบเสียง ก็ควรเลือกของเล่นประเภทที่มีเสียง เช่น เสียงร้องสัตว์ ...

Read More »

กิจกรรมสร้างเสริม พัฒนาการลูก

กิจกรรมสร้างเสริม พัฒนาการลูก

ผลการสำรวจความเห็นจากพ่อแม่ของเด็กวัยตั้งแต่ 0-4 ปี ในสหรัฐอเมริกา อะไรคือ 10 กิจกรรมสร้างสรรค์ ที่พ่อแม่เชื่อว่า สำคัญต่อพัฒนาการของเด็กในเยาว์วัย มีดังนี้ค่ะ อันดับที่ 1 การอ่าน(Reading ) กว่าสามในสี่ของพ่อแม่ที่ร่วมทำการสำรวจบอกว่า อ่านหนังสือให้ลูกฟังอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง การอ่านนอกจากเป็นการสร้างจินตนาการ การฝึกทักษะด้านภาษา การฝึกการมองภาพและการรู้จักสิ่งต่างๆ แล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่กับลูกน้อยด้วย เพราะลูกจะรู้สึกถึงความอบอุ่นจากพ่อแม่ได้อย่างใกล้ชิดที่สุด อันดับที่ 2 การวาดลายเส้น การเล่นจินตนาการ หรือ การเล่นสมมติจำลองให้ตุ๊กตาหรือคนทำในสิ่งที่ไม่ใช่ตัว เป็นการฝึกจินตนาการได้ดี และยังเป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะด้านภาษาอีกด้วย เช่น การจัดงานวันเกิดให้ตุ๊กตาหมี สามารถฝึกให้ลูกน้อยเข้าใจ ศัพท์ต่างๆ ที่จะต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นเค้ก จาน แก้วน้ำ ฯลฯ รวมไปถึงการร้องเพลงด้วย อันดับที่ ...

Read More »

เมื่อไหร่ฟันลูกจะขึ้น

เมื่อไหร่ฟันลูกจะขึ้น

ฟันขึ้นหรือ”ฟันงอก ( Cutting teeth)” ฟันขึ้นเกิดขึ้นเมื่อฟันของลูกน้อยเริ่มโผล่ให้เห็นพ้นเหงือกหรือบางคนเรียกว่า “ฟันงอก ( Cutting teeth)” ฟันเริ่มขึ้นเมื่อใด โดยทั่วไปทารกเริ่มมีฟันขึ้นเมื่ออายุประมาณ 6 เดือนและจะต่อเนื่องไปจนอายุ 3 ขวบ แต่ทารกบางคนอาจเริ่มมีฟันขึ้นเร็วหรือช้ากว่านั้น เช่น ฟันขึ้นตอนอายุ 3 เดือนหรือเพิ่งขึ้นเมื่ออายุ  1 ขวบ เป็นต้น แม้ว่าพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจของทารก ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาที่ฟันขึ้นใหม่ แต่ไม่ทราบว่าเหตุใด ที่ส่วนใหญ่มักพบว่าฟันของเด็กผู้หญิงจะขึ้นก่อนเด็กผู้ชาย กรณีที่ลูกน้อยอายุ 12 เดือนแล้วแต่ฟันยังไม่ขึ้นสักที บางที ฟันอาจจะขึ้นช้าตามกรรมพันธุ์   แต่ทางที่ดีคุณแม่ควรปรึกษาคุณแพทย์ เพื่อทราบสาเหตุที่แน่นอน ลูกน้อยคันเหงือก เมื่อฟันขึ้น มักทำให้ทารกรู้สึกเจ็บ หงุดหงิดและอารมณ์ไม่ดี เพราะขณะที่ฟันของลูกน้อยเริ่มขึ้น ขอบฟันก็จะดันเหงือกขึ้นมา ...

Read More »

เลี้ยงลูกให้ฉลาด ด้วย30เทคนิคง่ายๆใครก็ทำได้

เลี้ยงลูกให้ฉลาด ด้วย30เทคนิคง่ายๆใครก็ทำได้

1.ตามองตา  เมื่อลูกลืมตาตื่นขึ้น ให้เรามองหน้าสบสายตาหนูน้อยสักครู่ หนูน้อยแรกเกิดจดจำใบหน้าของคนได้เป็นสิ่งแรกเสมอ และใบหน้าของพ่อแม่คือใบหน้าแรกที่ลูกอยากจะจดจำ ซึ่งแต่ละครั้งที่หนูน้อยจ้องมองใบหน้าของเรา สมองก็จะบันทึกความทรงจำไว้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ด้วย 2.พูดต่อสิลูก เวลาพูดกับลูก เว้นช่องว่างในช่วงคำง่าย ๆ ที่ลูกจะสามารถพูดต่อได้ เช่น พยางค์สุดท้ายของคำ หรือคำสุดท้ายของประโยค ในช่วงแรก ๆ ลูกอาจจะเงียบและทำหน้างง แต่ในที่สุดถ้าทำอย่างนี้บ่อย ๆ ในประโยคซ้ำ ๆ ลูกจะค่อย ๆ จับจังหวะ จับคำพูดบางคำได้ และเริ่มพูดต่อในช่วงว่างที่พ่อแม่หยุดไว้ให้  3.ฉลาดเพราะนมแม่  ให้นมแม่นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ ผลการศึกษาในเด็กวัยเรียนพบว่า เด็กที่กินนมแม่ตอนที่เป็นทารกมักจะมีไอคิวสูงกว่าเด็กที่ไม่ได้กินนมแม่ นอกจากนี้การให้นมลูกยังเป็นช่วงเวลาสำคัญในการสร้างสายสัมพันธ์กับลูกน้อย  4. ทำตลกใส่ลูก  แม้กระทั่งเด็กน้อยอายุเพียงแค่ 2 วัน ก็มีความสามารถเลียนแบบการแสดงออกทางสีหน้าอย่างง่าย ...

Read More »

ลูกร้องไห้บ่อย สาเหตุเกิดจากอะไร

ลูกร้องไห้บ่อย สาเหตุเกิดจากอะไร

  ทารกแรกเกิดไม่สามารถใช้คำพูดเพื่อแสดงความรู้สึกได้ เวลาที่เขาต้องการบอกความในใจหรือเรียกร้องความสนใจ เขาจึงทำได้เพียงการร้องไห้เท่านั้น แต่เมื่อเวลาผ่านไป คุณแม่จะเรียนรู้ได้เองว่าการร้องแบบไหนแปลว่าหิว เหนื่อย หรือต้องการให้กอด เมื่อเข้าใจแล้ว ก็จะช่วยให้คุณแม่ปลอบโยนลูกได้เร็วขึ้น คุณแม่ควรทำอย่างไรเมื่อลูกร้อง คุณพ่อและคุณแม่บางท่านกังวลว่าหากตอบสนองเร็วเกินไปเมื่อลูกร้องจะทำให้ลูกเอาแต่ใจ  แต่ในทางกลับกัน  ผลการวิจัยกลับแสดงให้เห็นว่าทารกที่ได้รับการตอบสนองเร็วนั้น จะร้องน้อยลงเมื่อถึงวัยหัดเดิน  การปลอบโยนลูกน้อยด้วยความรวดเร็วเมื่อลูกร้องจะทำให้ลูกรู้ว่าคุณแม่อยู่กับลูกเสมอและทำให้ลูกน้อยรู้สึกปลอดภัย   สาเหตุที่เป็นไปได้ที่ทำให้ลูกน้อยของคุณร้อง ลูกรู้สึกหิว ลูกร้อนหรือหนาวเกินไป ลูกมีอาการโคลิคหรือท้องอืด ลูกต้องการให้เปลี่ยนผ้าอ้อม ลูกรู้สึกเจ็บ ลูกรู้สึกเบื่อ ลูกถูกกระตุ้นมากเกินไป ลูกต้องการให้คุณแม่กอด ส่วนใหญ่สาเหตุต่างๆเหล่านี้ สามารถแก้ไขได้ค่อนข้างเร็วและง่ายและทันทีที่ลูกน้อยได้รับการตอบสนอง  ลูกจะกลับเป็นปกติอีกครั้ง แต่ถ้าดูเหมือนว่าลูกน้อยร้องแบบผิดปกติหรือร้องนานเกินไป คุณแม่ควรปรึกษาแพทย์ และแน่นอน คุณแม่สามารถพูดคุยกับดูเม็กซ์ได้ด้วย โคลิค ( Colic) หากลูกน้อยของคุณอายุน้อยกว่า 3 เดือนและร้องมากผิดปกติ ลูกอาจมีอาการโคลิค ซึ่งอาการนี้ ...

Read More »
Scroll To Top