โปรแกรมคำนวณวันตกไข่

วันแรกของประจำเดือนครั้งล่าสุด

  

ระยะห่างของรอบเดือนแต่ละครั้ง*

วันที่คาดว่าจะมีการตกไข่  *วัน/เดือน/ปี
ช่วงเวลาที่มีโอกาสตั้งครรภ์  *วัน/เดือน/ปี
  • ระยะห่างของรอบเดือน นับจากวันที่มีประจำเดือนวันแรกของเดือนก่อนหน้าไปจนถึงวันสุดท้ายก่อนมีประจำเดือนครั้งถัดไป เช่น เดือน พ.ย.มีประจำเดือนวันแรกวันที่ 10 พ.ย. เดือน ธ.ค.มีประจำเดือนวันแรกวันที่ 8 ธ.ค. กรณีนี้ระยะห่างของรอบเดือนก็จะเท่ากับ 28 วัน
  • ค่าเฉลี่ยของรอบเดือนปกติคือ 28 วัน แต่สำหรับบางคนอาจจะสั้นกว่าหรือยาวกว่า โดยเริ่มตั้งแต่ 22 วันถึง 44 วัน  โปรแกรมนี้ช่วยคำนวณวันที่ไข่จะตกโดยประมาณ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตาม หากรอบเดือนของคุณไม่สม่ำเสมอ การคำนวณวันตกไข่ด้วยวิธีนี้ก็อาจจะได้ผลคลาดเคลื่อน
  • สำหรับผู้ที่ใช้ชุดทดสอบการตกไข่ด้วยปัสสาวะ (LH Ovulation Test) สามารถใช้โปรแกรมนี้คำนวณวันที่เริ่มใช้ชุดทดสอบได้เช่นกัน โดยให้เริ่มทดสอบในวันที่แรกของค่าที่คำนวณได้ในช่อง "ช่วงเวลาที่มีโอกาสตั้งครรภ์" ได้เลยค่ะ