น้ำหนักทารกในครรภ์
น้ำหนักทารกในครรภ์

น้ำหนักทารกในครรภ์

คุณแม่ที่กำลัง อยู่ในช้่วงตั้งครรภ์ ณ เวลานี้ คงมีอาการคล้ายๆกันอยู่ 1 อย่างคือ กังวลเรื่องน้ำหนักทารก เป็นห่วงลูกน้อยในครรภ์ว่าว่าจะตัวโตไหม น้ำหนักเท่าไหร่แล้ว ท้องที่โตขึ้น ทุกวันๆ ใช่ตัวลูกโตขึ้น หรือแม่อ้วนเกินกันแน่นะ  หรือคุณแม่บางคน น้ำหนักไม่ขึ้นเลยแล้วลูกดิฉันล่ะ คุณแม่สามารถ เปรียบเทียบน้ำหนักทารกในครรภ์ คร่าว ๆ ตามนี้ค่ะ  คุณแม่สามารถทราบน้ำหนักของทารกในครรภ์ จากการทำอัลตราซาวด์ ค่ะ

8 weeks 1.6 cm 1 gram
9 weeks 2.3 cm 2 grams
10 weeks 3.1 cm 4 grams
11 weeks4.1 cm 7 grams
12 weeks 5.4 cm 14 grams
13 weeks 7.4 cm 23 grams
14 weeks 8.7 cm 43 grams
15 weeks 10.1 cm 70 grams
16 weeks 11.6 cm 100 grams
17 weeks 13 cm 140 grams
18 weeks 14.2 cm 190 grams
19 weeks 15.3 cm 240 grams
20 weeks 16.4 cm 300 grams
21 weeks 26.7 cm 360 grams
22 weeks 27.8 cm 430 grams
23 weeks 28.9 cm 501 grams
24 weeks 30 cm 600 grams
25 weeks 34.6 cm 660 grams
26 weeks 35.6 cm 760 grams
27 weeks 36.6 cm 875 grams
28 weeks 37.6 cm 1005 grams
29 weeks 38.6 cm 1153 grams
30 weeks 39.9 cm 1319 grams
31 weeks 41.1 cm 1502 grams
32 weeks 42.4 cm 1702 grams
33 weeks 43.7 cm 1918 grams
34 weeks 45 cm 2146 grams
35 weeks 46.2 cm 2383 grams
36 weeks 47.4 cm 2622 grams
37 weeks 48.6 cm 2859 grams
38 weeks 49.8 cm 3083 grams
39 weeks 50.7 cm 3288 grams
40 weeks 51.2 cm 3462 grams
41 weeks 51.7 cm 3597 grams
42 weeks 51.5 cm 3685 grams

พว. นฤมล  เปรมปราโมทย์  เรียบเรียง
ขอบคุณข้อมูล จาก โรงพยาบาลรามาธิบดี
ขอบคุณภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

About webmaster