Home » โรคผู้หญิง » เกี่ยวกับผู้ญิง » การมีประจำเดือน
การมีประจำเดือน
การมีประจำเดือน

การมีประจำเดือน

                                  โดย นฤมล  เปรมปราโมทย์   พยาบาลวิชาชีพ

การมีประจำเดือน

คือ การที่มีเลือดปนกับเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูก ไหลออกมาในแต่ละเดือนของสตรี ซึ่งเป็นสิ่งปกติในสตรีที่เป็นผู้ใหญ่แล้วทุกคน สตรีไทยมักเริ่มมีประจำเดือนที่อายุเฉลี่ยประมาณ 12-13 ปี บางคนอาจเริ่มเร็วกว่านั้นถึงอายุ 8 ปี หรือช้ากว่านั้นคือ ถึงอายุ 16 ปี ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ

เป็นที่ทราบทั่วไปว่า การมีประจำเดือน เป็นการบอกอย่างหนึ่งว่า สตรีนั้นยังอยู่ในวัยที่จะมีบุตรได้ ประจำเดือนจะมาเป็นรอบ รอบละ 28-30 วัน ซึ่งปกติของบางคนก็มาเร็วกว่านั้น หรือช้ากว่านั้น ซึ่งผิดแผกกันไปตั้งแต่ 22 – 35 วัน มาแต่ละครั้งนาน 2-7 วัน เฉลี่ยอยู่ที่ 3 – 4 วัน ใช้ผ้าอนามัยรอบละ 6-12 ชิ้น โดยเฉลี่ยที่ 8 – 10 ชิ้น

ในหนึ่งรอบ เดือนของสตรีวัยมีประจำเดือน จะมีการเปลี่ยนแปลงซ้ำๆ กันคือ ประมาณวันที่ 5 หลังจากประจำเดือนวันแรก เยื่อบุโพรงมดลูก จะค่อยๆ เจริญหนาตัวขึ้นมาใหม่จากฮอร์โมนเอสโตรเจน ของรังไข่ เพื่อเตรียมรับการตั้งครรภ์ ประมาณวันที่ 14 – 15 จะมีไข่ถูกปล่อยมาจากรังไข่เรียกว่า การตกไข่ และรังไข่จะปล่อยฮอร์โมนโปรเจสเตอร์โรนออกมาอีกอย่างหนึ่งเพื่อให้เยื่อบุ มดลูกสมบูรณ์พร้อมรับการฝังตัวของตัวอ่อนซึ่งเกิดจากการผสมของไข่ และอสุจิ เพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์ แต่ถ้าไม่มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น ฮอร์โมนจากรังไข่จะหมดลงไปเอง และเยื่อบุมดลูกก็สลายตัว หลุดลอกออกมาจากผนังมดลูก พร้อมกับเลือดกลายเป็นเลือดประจำเดือน ประมาณวันที่ 28

การมีประจำเดือน

การมีประจำเดือน

ลักษณะการมีประจำเดือนปกติเป็นอย่างไร

ดังที่ กล่าวแล้วว่าเลือดประจำเดือนประกอบด้วยเลือดและเยื่อบุโพรงมดลูกที่สลายตัว ไหลจากโพรงมดลูก ผ่านช่องคลอดออกมา ในสตรีแต่ละคนการมีเลือดออกแต่ละเดือนจะมีลักษณะคล้ายๆ กัน แต่บางคนก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนกันในแต่ละเดือน และในแต่ละคนก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนกับคนอื่นได้ด้วย แต่โดยปกติแล้วรอบประจำเดือนมักจะอยู่ระหว่าง 22 – 35 วันเฉลี่ย 28 วัน มาคราวละ 2 – 7 วันเฉลี่ย 4 วัน บางคนมาน้อย มาปานกลาง มามาก ปกติมักไม่เป็นก้อนเลือด

สตรีที่เริ่มมีประจำเดือนในปีแรกๆ อาจจะมาไม่ค่อยสม่ำเสมอได้ และจะค่อยๆ  เข้าที่สม่ำเสมอในปีที่ 2 – 3  และทำนองเดียวกัน สตรีวัยใกล้หมดประจำเดือน ก็อาจมีรอบประจำเดือน ไม่สม่ำเสมอได้

การนับรอบเดือนโดยปกติ จะนับวันที่มีประจำเดือน เป็นวันที่ 1  ไปจนถึงวันก่อนมีรอบเดือนถัดไป ถือว่าเป็น 1 รอบเดือน ถ้าเราทำเครื่องหมายบนปฎิทินในวันที่มีประจำเดือนทุกเดือนเราก็จะทราบว่า ประจำเดือนของเราลักษณะปกติหรือไม่ปกติ

อาการของการมีประจำเดือน

ในแต่ละเดือนที่มี ประจำเดือน สตรีแต่ละคนจะมีอาการที่แตกต่างกันไป อาการทั่วๆ ไปคือ อาการปวดบีบๆ ถ่วงๆ ที่ท้องน้อยในวันแรกที่เลือดประจำเดือนมา ถ้าปวดไม่มากก็ถือว่าปกติ

สตรีบางรายอาจมีอาการอย่างอื่นก่อนมีประจำเดือน 1 – 2 สัปดาห์ ที่พบบ่อยคืออาการ

• อึดอัดในท้อง
• เจ็บคัดเต้านม
• ปวดศีรษะ
• อ่อนเพลีย
• อารมณ์แปรปรวน  หงุดหงิด หดหู่
• อยากรับประทานอาหารมากกว่าปกติ

อาการ เหล่านี้เรียกว่า อาการก่อนมีประจำเดือน จะมากหรือน้อยต่างกันในแต่ละคน สาเหตุเชื่อว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนในร่างกาย แต่เรายังไม่ทราบกลไกทั้งหมด ถ้าอาการเหล่านี้เป็นน้อยๆ ก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าเป็นมากจนกระทบต่อชีวิตประจำวัน ก็ควรได้รับการแก้ไข

การมีประจำเดือน

การมีประจำเดือน

จะแก้อาการปวดประจำเดือนได้อย่างไร

มีหลายวิธีที่จะช่วยลดอาการปวดประจำเดือนได้ด้วยตนเอง ได้แก่
- การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
- การผ่อนคลายทางอารมณ์ เช่น ทำสมาธิ โยคะ
- การวางกระเป๋าน้ำร้อนที่ท้องน้อย
- การลดอาหารหวานเกิน เค็มเกิน ลดคาเฟอีนจาก ชา กาแฟ
- การรับประทานยาแก้ปวด เช่น แอสไพริน พาราเซตามอล เป็นต้น

ถ้าอาการปวดไม่หายจากวิธีดังกล่าว และเป็นมากโดยเฉพาะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป ควรปรึกษาแพทย์

ความผิดปกติของประจำเดือนที่ควรไปปรึกษาแพทย์

1.ประจำ เดือนหายไป ควรจะไปปรึกษาแพทย์ เมื่อรอจนอายุ 16 ปีแล้วยังไม่มีประจำเดือนเลย หรือประจำเดือนที่เคยมาหายไป โดยเฉพาะสตรีที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว ประจำเดือนไม่มาในเวลาที่ควรมา ให้รีบปรึกษาแพทย์ทันที

2.ประจำเดือนมามาก และ/ หรือ นานกว่าปกติ ถ้าหากว่ามามากกว่าที่เคยมี หรือมีเป็นก้อนเลือดออกมาหรือมานานกว่า 7 วัน หรือมามากร่วมกับเพลียมาก

3.ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ มากระปริดกระปรอยไม่แน่ไม่นอน (ยกเว้นมาเล็กน้อยตอนกลางรอบเดือน ถือว่าปกติ)

4. ปวดประจำเดือนมากทุกเดือน ซึ่งมักมีความผิดปกติในอุ้งเชิงกราน
โดยสรุป

การมีประจำเดือนเป็นภาวะปกติของสตรี ตราบใดที่ไม่ได้รบกวนการดำเนินชีวิตประจำวันของแต่ละคน แต่ถ้ามีความผิดปกติที่กล่าวแล้วข้างต้น ควรปรึกษาแพทย์ของท่าน

About webmaster