Home » คุมกำเนิด » ยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน
ยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน
ยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน

ยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน

โดย  สุนันทา  พิมสี   นักสาธารณสุขศาสต์

 

ยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน

ยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน จะมีส่วนประกอบคล้ายกับยาคุมกำเนิด แต่จะมีปริมาณสารเคมีที่มากกว่ายาคุมกำเนิดแบบธรรมดา ให้รับประทานก่อนหรือหลังมีการร่วมเพศไม่เกิน 12 ชั่วโมง จำนวน 2 ครั้งโดยและครั้งให้ห่างกัน 12 ชั่วโมง อาจจะช่วยให้ไม่ให้ตั้งครรภ์ได้ แต่ป้องกันไม่ได้ 100% และทำให้เลือดออกผิดปกติ เกิดความสับสนขึ้นได้ว่าเลือดที่ออกเป็นเลือดที่เกิดจากอะไร ควรรับประทานยาคุมกำเนิดแบบธรรมดามากกว่า

ยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน

ยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉิน

 

About webmaster