นมผสม
นมผสม

เลือกนมผง ยี่ห้อ ไหนดี?

สารพันปัญหาเรื่องนมสำหรับทารก

คุณแม่ทุกคนทราบดีถึงคุณประโยชน์อันมากมายของนมมารดา เช่น สะอาด, สะดวก, ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย, มีสารอาหารครบถ้วนที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของลูกน้อยอย่างที่ไม่มีนมผสมชนิดใดทำได้, ย่อยง่าย, ช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ลูก จากการที่มีโฆลอสตรุม ซึ่งเป็นน้ำนมพิเศษที่ธรรมชาติให้มาในช่วง 1- 2 สัปดาห์แรกหลังคลอด ,และยังช่วยป้องกันลูกจากปัญหาการแพ้นมวัว ฯล
แต่ถึงแม้ว่าคุณแม่จะทราบดีถึงประโยชน์ที่ได้จากนมแม่ และต่างก็ได้พยายามอย่างเต็มที่ในการเลี้ยงนมแม่ก็ตาม แต่คุณแม่บางคนก็อาจจะพบว่าตนเองไม่สามารถเลี้ยงนมแม่ได้ตลอดเวลาอย่างที่อยากจะทำ จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ทำให้จำเป็นต้องหานมผสมมาใช้ป้อนแก่ลูก จึงมักจะมีคำถามถามกุมารแพทย์เสมอๆว่าจะเลือกใช้นมผสมอะไรดี และควรปฏิบัติอย่างไร ซึ่งได้มีการรวบรวมคำถามที่ถามกันบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องนมสำหรับทารกมาไว้ ณ ที่นี้

1.จะเลือกใช้นมอะไรดี

อาจจะฟังดูเป็นคำถามง่ายๆ แต่ในการคำนึงถึงประโยชน์ทางด้านสารอาหารต่างๆแล้ว พอจะตอบได้ว่านมผงสำหรับทารกทุกยี่ห้อที่มีวางจำหน่ายในท้องตลาด จะมีมาตรฐานที่ดีมาก และต้องผ่านการอนุมัติจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงทางด้านนี้ เช่น องค์การอาหารและยา (FDA) ของแต่ละประเทศ รวมทั้งขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่วางกฏเกณฑ์ไว้อย่างเข้มงวดและสอดคล้องกับข้อมูลทางด้านโภชนาการของทารกในแต่ละวัย จึงอยากให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจได้ว่าจะใช้ยี่ห้อไหน ก็จะได้นมที่มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนเหมาะแก่การเจริญเติบโตของลูกอย่างแน่นอน แต่ในบางกรณีอาจมีข้อควรคำนึงพิเศษ เช่นในกรณีที่แพ้นมวัว(Cow’s milk allergy) ซึ่งเป็นการแพ้โปรตีนของนมวัว ทำให้เกิดผื่นขึ้นตามหน้าและลำตัว รวมถึงปัญหาท้องอืด ร้องกวนมาก ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่ทางผู้ผลิตก็ไดทำขั้นตอนบางอย่างที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของโปรตีนในนมวัว เช่นการผ่านขั้นตอน hydrolysate เพื่อลดปัญหาการย่อยยากและการแพ้โปรตีนในนมวัวอยู่แล้ว ในบางยี่ห้อได้เน้นที่ประเด็นการแพ้นมวัวนี้ จึงใช้ชื่อที่จะสื่อบอกว่าได้ทำขั้นตอนต่างๆเช่น hydrolysate โปรตีนของนมวัวนี้เป็นพิเศษ เพื่อให้เกิดการแพ้นมวัวน้อยลงกว่านมที่มีใช้กันทั่วไป จึงเรียกเป็น นมที่ทำให้แพ้น้อย ( Hypo-allergenic formula) หรือในกรณีที่ลูกมีปัญหาท้องอืด ร้องกวนบ่อยๆ มีแก๊สในท้องเยอะ อึดอัดแน่นท้อง ที่เรียกว่าเป็น ปัญหาจากการย่อยนมที่มีแลคโตสไม่ได้ (Lactose Intolerance) ซึ่ง แลคโตสคือสารคาร์โบฮัยเดรต หรือเรียกง่ายๆว่าคือน้ำตาลประเภทหนึ่งที่มีเฉพาะในนมแม่และนมวัวและนมจากสัตว์อื่น เช่น นมแพะ ก็ควรพิจารณาใช้นมที่ไม่มีแลคโตส หรือที่เรียกว่า Lactose-free formula ให้แก่ลูก (โดยทางผู้ผลิตจะใช้น้ำตาลชนิดอื่นมาใส่แทนนาตาลแลคโตส ซึ่ง เมื่อผ่านการย่อย ก็จะได้รับสารอาหารต่างๆครบถ้วนเช่นกัน) ซึ่งทั้งปัญหาการแพ้นมวัว และปัญหาการย่อยนมที่มีแลคโตสไม่ได้นั้น อาจจะมีอาการคล้ายคลึงกัน คุณพ่อคุณแม่จึงควรปรึกษากุมารแพทย์เมื่อพบว่าลูกมีปัญหาดังกล่าว เพราะยังมีทางเลือกอื่นๆอีก เช่นการใช้นมถั่วเหลือง (Soy formula) ซึ่งจะไม่มีโปรตีนจากนมวัว ทำให้เลี่ยงปัญหาการแพ้นมวัว และไม่มีแลคโตส ทำให้ไม่มีปัญหาการย่อยนมที่มีแลคโตสไม่ได้ แต่ในทารกบางรายที่มีปัญหาการแพ้นมวัวค่อนข้างมากพบว่าจะมีประมาณ 30 % ที่จะมีโอกาสแพ้นมถั่วเหลืองได้ด้วย ซึ่งในกรณีเช่นนี้ กุมารแพทย์ก็จะแนะนำให้ใช้นมสูตรพิเศษ (Special formula) อื่นๆที่เหมาะสมกับสภาวะของทารกรายนั้นๆต่อไป และคุณแม่จะสามารถป้องกันปัญหาการแพ้นมวัวและนมถั่วเหลืองได้อย่างง่ายๆโดยการให้นมแม่ให้มากขึ้นและนานขึ้น และดูแลเอาใจใส่ในอาหารที่คุณแม่ทานอยู่ให้มีคุณค่าทางอาหารที่ครบถ้วน หลีกเลี่ยงการทานอาหารบางประเภท เช่น ของหมักดอง, อาหารทะเลฯลฯ ที่สุกๆดิบๆ ฯลฯ เพื่อให้ลูกน้อยของคุณได้รับนมที่ดีที่สุดจากคุณ

2. นมผสมหลายยี่ห้อแข่งกันเติมสารต่างๆที่พิเศษ

ที่มีพบในนมแม่ และทำให้เข้าใจว่าสารเหล่านี้จะทำให้เด็กมีสติปัญญาดี ฉลาด ฯลฯ ควรจะเลือกอย่างไรดี
ในการพยายามทำให้นมผสมที่ใช้เลี้ยงทารกมีคุณสมบัติใกล้เคียงนมแม่มากที่สุดทางบริษัทผู้ผลิตแต่ละบริษัทได้มีการเติมสารต่างๆเพิ่มเข้ามามากขึ้น จากการศึกษาดูส่วนประกอบต่างๆของน้ำนมแม่ ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วน้ำนมแม่มีส่วนประกอบต่างๆที่ค่อนข้างซับซ้อน และพบว่ามีสารอาหารชนิดต่างๆมากมายกว่า 200 ชนิดที่พบในน้ำนมแม่ในปริมาณต่างๆกัน ซึ่งยังต้องการการศึกษาวิจัยอีกมากว่าสารต่างๆที่พบในน้ำนมแม่นั้นแต่ละชนิดจะมีบทบาทอย่างไรกับการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของทารก หรือเป็นเพียงสารที่ออกมาอยู่ในน้ำนมแม่จากขั้นตอนการสังเคราะห์น้ำนมในเต้านมโดยไม่ได้มีบทบาทที่สำคัญแต่อย่างไร ที่พบว่าหลายบริษัทผู้ผลิตมีการเติมเข้ามาได้แก่กรดไขมันไม่อิ่มตัว (Polyunsaturated fatty acid) 2 ชนิด คือ docosahexaenoic acid (DHA) และ arachidonic acid (ARA) ซึ่งพบได้ในน้ำนมแม่ตามธรรมชาติ และเชื่อว่ามีส่วนเสริมในแง่สายตา,การมองเห็น (visual acuity)และการเจริญเติบโตของสมอง (braindevelopment) ซึ่งมีผู้ผลิตนมผสมจากทางประเทศยุโรป, อเมริกาและญี่ปุ่น ได้เริ่มเติมสารเหล่านี้เข้ามาในสูตรนมที่ผลิตสำหรับทารกผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการสำหรับทารกพบว่าสาร DHA และARA นั้นทารกไม่สามารถสร้างขึ้นได้เอง จำเป็นต้องอาศัยรกเป็นตัวนำมาให้ในตอนที่ยังเป็นทารกในครรภ์ และส่วหนึ่งทารกจะได้รับจากการทานน้ำนมแม่ จึงมีการพิจารณาเติมสารทั้ง 2 อย่างนี้ไว้ในนมผสมสำหรับทารกแรกเกิดด้วยเพื่อให้ได้เหมือนในน้ำนมแม่ ทั้งนี้มีการศึกษาดูผลของการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของทารกแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนด (ซึ่งจะได้รับสาร DHA และ ARA นี้ผ่านมาทางรก น้อยกว่าทารกที่คลอดครบกำหนด) โดยในทานนมที่มีสารทั้ง 2 นี้เติมเข้ามา พบว่าทารกที่ได้รับนมสูตรพิเศษนี้ความสามารถในด้านการใช้กำลังกล้ามเนื้อ (motor skills) และการใช้สายตาในการแยกแยะสิ่งต่างๆ (visual acuity) และความสามารถในการใช้ความคิด (cognitive development) ที่อายุ 1 ปีดีกว่าทารกแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนดเช่นกันแต่ได้รับนมสูตรธรรมดาที่ไม่ได้มีการเติมสารทั้งสองตัวนี้ แต่สำหรับการศึกษาที่ทำในทำนองเดียวกันกับทารกแรกเกิดที่คลอดครบกำหนด กลับได้ผลต่างกันออกไป บางรายงานไม่พบว่ามีความแตกต่าง, บางรายงานพบว่ามีความแตกต่างกันบ้าง จึงทำให้ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าจะมีผลอย่างไร แต่ทางบริษัทผู้ผลิตก็เชื่อว่าการเติมสารเหล่านี้นั้นไม่เกิดผลเสียและน่าจะได้ผลดีต่อทารกมากกว่าการไม่เติม จึงทำให้มีนมผสมสูตรพิเศษต่างๆนี้ออกมาสู่ท้องตลาดกันมากขึ้น ซึ่งในอีกระยะหนึ่งเมื่อมีการใช้นมเหล่านี้มากขึ้นก็น่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมที่จะทำให้บรรดาผู้เชี่ยวชาญต่างๆสามารถสรุปได้ ซึ่งทางเราจะติดตามมานำเสนอแก่คุณพ่อคุณแม่ได้ทราบอย่างแน่นอน

About webmaster